FANDOM


Chenghuang – w ludowych wierzeniach chińskich bóstwo opiekuńcze miasta. Każde miasto posiadało swojego ducha opiekuńczego, który chronił je przed działaniem złych mocy oraz opiekował się murami i fosami. Towarzyszyło mu dwóch pomocników, Niutou i Mamian , pełniących funkcję sędziów umarłych. W wielu miastach znajdowała się specjalna świątynia z posągiem Chenghuanga, którego zazwyczaj utożsamiano z jakąś zasłużoną dla danego miasta osobą.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.